WYPRAWY KRZYŻOWE

Ziemia Święta w ogniu

Niebezpieczne związki krzyża z mieczem: od triumfu do klęski.

Najstarsza zachowana do dziś w całości kartoteka papieskich dokumentów w Tajnym Archiwum Watykańskim przypada na pontyfikat Innocentego III, który zasiadał na tronie Piotrowym w latach 1198–1216. Po wcześniejszych biskupach Rzymu na skutek dziejowych zawieruch pozostały jedynie pojedyncze dokumenty nie tworzące kompletnego zbioru. Bogata kolekcja jednego z najbardziej wpływowych papieży w dziejach Kościoła liczy natomiast ponad sześć tysięcy listów, a także encykliki, bulle i inne pisma. Znajduje się tam również jego obfita korespondencja z ówczesnymi władcami Europy stanowiąca niewyczerpane źródło wiedzy historycznej.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Rosikon Press

al. Dębów 4

05-080 Izabelin – Warszawa

T +48 22 722-66-66

F +48 22 722-66-67

E biuro@rosikonpress.com

TWORZYMY

KSIĄŻKI Z PASJĄ

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny, nie może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez wyrażenia pisemnej zgody wydawnictwa Rosikoń Press.

ZAMÓW TERAZ