WOJNA W HISZPANII

Antyklerykalne orgie

Religijny wymiar najkrwawszej wojny domowej w historii Półwyspu Iberyjskiego.

Niewielu jest historyków spoza Włoch, którzy tak długi czas spędzili w Tajnym Archiwum Watykańskim, jak ks. Vicente Cárcel Ortí. To on jako pierwszy dotarł do wielu nieznanych dokumentów, które pozwalają lepiej zrozumieć historię wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939).

Spotykamy go w Papieskim Kolegium Hiszpańskim w Rzymie. Pochodzi z Walencji. Nad Tybrem mieszka od niemal 40 lat. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim historię Kościoła. Specjalizował się zwłaszcza w dziejach XIX i XX wieku. W Tajnym Archiwum Watykańskim zyskał wgląd w dokumentację dotyczącą najbardziej krwawego konfliktu w dziejach jego ojczyzny.

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Rosikon Press

al. Dębów 4

05-080 Izabelin – Warszawa

T +48 22 722-66-66

F +48 22 722-66-67

E biuro@rosikonpress.com

TWORZYMY

KSIĄŻKI Z PASJĄ

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny, nie może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez wyrażenia pisemnej zgody wydawnictwa Rosikoń Press.

ZAMÓW TERAZ