REWOLUCJA FRANCUSKA

Krwawe żniwa Świętej Gilotyny

Historia pierwszego systematycznego ludobójstwa w dziejach nowożytnej Europy.

Na przełomie XVIII i XIX wieku w zbiorach Tajnego Archiwum Watykańskiego pojawiła się ogromna wyrwa. Najpierw przestały docierać raporty z Francji, która ogarnięta rewolucyjną gorączką zerwała kontakty dyplomatyczne z resztą Europy, w tym także z Rzymem. W 1791 roku zamknięto nuncjaturę w Paryżu, a stojący na jej czele arcybiskup Antonio Dugnani wyjechał do Mediolanu. Za utrzymywanie korespondencji z papiestwem można było stracić życie, ponieważ dla władz w Paryżu kontakty ze Stolicą Apostolską oznaczały najcięższą zbrodnię: zdradę. Kilka lat później Wieczne Miasto zajęte zostało przez armię francuską. Zwierzchnik Kościoła katolickiego stracił władzę we własnym państwie. Od tego momentu dyplomaci papiescy pełniący misje na różnych kontynentach nie mieli nawet dokąd wysyłać swoich meldunków. Centrala znikła.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tej publikacji nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny, nie może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez wyrażenia pisemnej zgody wydawnictwa Rosikon Press.

KONTAKT

Siedziba wydawnictwa mieści się pod Warszawą w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie autorzy znajdują swoją oazę spokoju, gdzie graficy i redaktorzy przeprowadzają burze mózgów przerywane meczami w ping-ponga czy spacerami po lesie.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

Nasze publikacje ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, na Węgrzech i w Hiszpanii.

Rosikon Press

al. Dębów 4

05-080 Izabelin – Warszawa

T +48 22 722-66-66

F +48 22 722-66-67

E biuro@rosikonpress.com

TWORZYMY

KSIĄŻKI Z PASJĄ

ZAMÓW TERAZ